Vi är ledande
i vår bransch!

Avancerade tekniska lösningar för att uppnå ett Hållbart Samhälle och minska Ert företags koldioxidavtryck, genom återanvändning och återvinning av naturtillgångar.

Våra lösningar är speciellt framtagna för betongindustri och ballastindustri. Men de fungerar även i andra branscher/tillämpningar där återvinning av material, tvätt av utrustning och tvätt av material står i fokus.
2020-01-11 Senaste nytt!
Vi utvecklar nya modulbaserade materialtvättar baserade på lastväxlarenheter.

Dels anpassade materialtvättar för en viss typ av fraktion, så som återvinning och tvätt av filtersand, sopsand, gjutsand och liknande material men även mer komplexa ballasttvättar där fler fraktioner tas ut och där tvätt kan ske på alla utgående fraktioner.

Målsättningen är att ersätta den trailerlösning som Erik Svedberg levererade till Ragn-Sells 2007 med moduler bestående av lastväxlarenheter som gör att användaren på ett enkelt sätt kan anpassa processen mot det material som ska bearbetas.

Film på Ragn-Sells mobila materialtvätt.