Procma AB
Samuelsdalsvägen 4
791 61 FALUN
Tel: 070-420 32 03
info@procma.se

Vi är ledande
i vår bransch!

Systembeskrivning


För verksamheter som hanterar förorenade massor erbjuder PROCMA vår avancerade tekniska lösning för rening och sortering av jord, sand och grus.


Ett exempel där anläggningen används mycket effektivt, är tvätt och sortering av grus som sopats upp från vägar, gator och torg efter vinterns halkbekämpning.


Gruset och sanden kan återanvändas till bl.a. halkbekämpning och endast föroreningarna behöver transporteras till deponi.

Referensanläggningar

Tvätt av ballastmaterial
Vikan

Tvätt av ballastmaterial.


Ragnsells

Mobil anläggning för tvätt av ballast och separering i upp till sex fraktioner.


Kungälv

Tvätt av Vattenverkssand.